Contact

Voorwaarden en privacy statement

Privacyverklaring PartyEnVerhuur.nl
Vastgesteld te Dalfsen d.d. 22 mei 2018PRIVACYVERKLARING
PartyEnVerhuur.nl gevestigd en kantoorhoudende te Dalfsen


ARTIKEL 1 Algemeen
PartyEnVerhuur.nl, gevestigd aan Barbierlaan 22 7721 KT DALFSEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.partyenverhuur.nl
Barbierlaan 22
7721 KT DALFSEN
0628139784

Janneke Jansen-Spoelstra is de Functionaris Gegevensbescherming van PartyEnVerhuur.nl.
Zij is te bereiken via info@partyenverhuur.nl


ARTIKEL 2 Persoonsgegevens die wij verwerken
PartyEnVerhuur.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens


ARTIKEL 3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@partyenverhuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


ARTIKEL 4 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PartyEnVerhuur.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren;
- PartyEnVerhuur.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
ARTIKEL 5 Geautomatiseerde besluitvorming
PartyEnVerhuur.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PartyEnVerhuur.nl) tussen zit. PartyEnVerhuur.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Windows 10, Manager en Microsoft Office 2016.


ARTIKEL 6 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PartyEnVerhuur.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: Debiteuren en crediteuren administratie > Bewaartermijn 7 jaar > reden Wet op rijksbelastingen.


ARTIKEL 7 Delen van persoonsgegevens met derden
PartyEnVerhuur.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


ARTIKEL 8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PartyEnVerhuur.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PartyEnVerhuur.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


ARTIKEL 9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PartyEnVerhuur.nl. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@partyenverhuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PartyEnVerhuur.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


ARTIKEL 10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PartyEnVerhuur.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met PartyEnVerhuur.nl via info@partyenverhuur.nl.

Offerte aanvragen?

Dat kan eenvoudig door ons te mailen, of door gebruik te maken van ons contactformulier.

Contact